Řada Přímá stezka Řada Drahokamy Řada Úsvit
 

Drobné práce Květoslava Minaříka, shrnuté do dvou svazků DRAHOKAMŮ, vyplynuly z dotazů zájemců o duchovní život a duchovní nauky a z rozhovorů s nimi. Jsou stejně různorodé jako podněty, které k nim vedly. Čtenář v nich může najít odpověď na některé vlastní problémy, které jsou v ostatních knihách tohoto autora řešeny jen globálně.Společnou hlavní myšlenkou prací seskupených v prvém svazku DRAHOKAMY 1 je metodicko-didaktická problematika související s duchovním vývojem, především sdělení týkající se správného řešení rozličných složitých životních situací ve společnosti, zaměstnání i soukromí. Zároveň je zde zdůvodněn význam těchto pravidel na cestě k dokonalosti v různých jejích etapách od vstupu na cestu až k jejímu cíli.Z úvodní charakteristiky:
Moderní člověk se řídí v životě morálními zásadami a směrnicemi okolní společnosti, aniž mnohdy zkoumá, jsou-li správné nebo nesprávné. To také usměrňuje jeho orientaci při řešení životních situací a krizí a často ho uvádí do rozpaků jak vlastně řešit tyto životní naléhavosti z hlediska správné morálky a pod zorným úhlem vyhlídky dalšího života po tomto životě. Pokud má zájem správně usměrnit svůj život, pak mu může pomoci jednoduchá volně citovaná směrnice autora tohoto spisku: přes vyšší psychologické aspekty citové oblasti mysli, rozumu a náplně vědomí (např. rozvíjení kladných pocitů, vnitřní harmonie a spokojenosti) spěje člověk vzhůru do vyšších oblastí s lepšími životními podmínkami, kdežto přes nižší jejich aspekty (podléhání nenávisti, pudovosti, zlosti) jde dolů do nižších, podlidských oblastí s horšími podmínkami.

 

Koupit knihu

Koupit e-knihu

Údaje o knize:
Tištěná vydání: 1. vydání Canopus, Praha, 1993, ISBN 80-85202-20-4, váz., 288 stran, rozebráno.
Dotisk: Canopus, Praha, 1994, rozebráno.
2. vydání: Canopus, Praha, 2004, ISBN 80-85202-15-8, váz., 324 stran, skladem.

Elektronické vydání: 2. vydání Canopus, Praha, 2012, ISBN (ePUB): 978-80-87692-14-1, ISBN (mobi): 978-80-87692-15-8, ISBN (pdf): 978-80-87692-16-5, skladem.