Řada Přímá stezka Řada Drahokamy Řada Úsvit
 

 

 
Autor KOMENTÁŘŮ KE SLOVU BUDDHOVU, Květoslav Minařík, pokládal tento „systematický přehled Buddhova učení“ za nesmírně užitečný a živý základní text pro každého, kdo chce putovat po cestě ke svému zdokonalení jinou cestou než prostřednictvím náboženské víry. Jeho komentáře nejsou jen rozvíjením myšlenek, obsažených v původním buddhistickém textu, ale vyvěrají z jeho vlastních zkušeností. Byl to praktik, který prozkoumal snad všechny stezky, vedoucí nahoru, a který poznal a uskutečnil až do konce i tu, která se zakládá na Slovu Buddhově.

V souvislosti s komentáři je třeba studovat kompletní text celého Slova Buddhova, jak je uveden v druhém svazku. Teprve potom přinese studium komentářů plný užitek, jak jej autor zamýšlel.

V roce 2013 Canopus obdržel svolení od Buddhistické vydavatelské společnosti na Srí Lance a komentáře Květoslava Minaříka byly vydány v jedné knize společně se Slovem Buddhovým od Nyánatiloky. Více informací je možno nalézt u knihy Slovo Buddhovo.

 

Údaje o knize:
Tištěné vydání: 1. vydání Canopus, Praha, 1993, ISBN 80-85202-08-5, brož., 126 stran, rozebráno.

Kniha se nebude znovu vydávat, byla nahrazena knihou Slovo Buddhovo, která v sobě slučuje jak Komentáře ke Slovu Buddhovu Květoslava Minaříka, tak Slovo Buddhovo od Nyánatiloky.

 

 
SLOVO BUDDHOVO
je vůbec prvním v evropském jazyce sepsaným systematickým pojednáním Buddhova učení, které užívá vlastní slova Buddhova. Vybrané texty jsou seřazeny tak, aby tvořily jednotný celek, který nabízí spolehlivé vedení celou soustavou buddhismu. Čtenáři je tím ušetřena námaha propracovávat se velmi obsáhlou literaturou pramenů. Buddhův jasný a pronikavý způsob výuky, který je zřetelný v těchto textech, bude dobře sloužit pozornému a uvažujícímu čtenáři jako první uvedení do Buddhova učení.

Překlad, který předkládáme, byl nově pořízen, přičemž při překladu bylo přihlíženo k původním pramenům v jazyce pálí a hotový překlad byl překontrolován několika našimi předními odborníky v této oblasti.

 roce 2013 Canopus obdržel svolení od Buddhistické vydavatelské společnosti na Srí Lance a komentáře Květoslava Minaříka byly vydány v jedné knize společně s textem Nyánatiloky - Slovem Buddhovým. Více informací je možno nalézt u knihy Slovo Buddhovo.

Bibliografie:
1. vydání: STRATOS, Praha, 1993, ISBN 80-901472-3-2, brož., 120 str., rozebráno.