Řada Přímá stezka Řada Drahokamy Řada Úsvit
 


       Jóga a buddhismus
  v životě současného člověka
 

 

Jóga a buddhismus v životě současného člověka (Yoga and Buddhism in the life of a contemporary person)

 

Tématem této knihy je jóga a buddhismus jako způsob života. Je to úzký výběr krátkých prací, které Květoslav Minařík napsal jako odpovědi na otázky a problémy hledajících v duchovních naukách. Texty obsažené v této knize Květoslav Minařík vybral a připravil pro překlad v roce 1973. V češtině byly tyto práce vydány v knihách Jóga v životě současného člověka a Drahokamy 1 a 2.


Ukázka (v češtině):

Kdo se bude neustále striktně držet příkazů jamy a nijamy, dosáhne přeměny kvalit přirozených stavů prožívání. Bude kvalitativně stoupat v řádu stvoření, pozvedat se ze sféry bytostí trpících a nešťastných do sféry bytostí žijících harmonicky a posléze dokonce překročí mez bytostí omezených fyzicky a dosáhne oblasti nadsmyslového jsoucna. Tím si dokáže, že problém nešťastného života může a musí vyřešit jen tak, že přeměnu nebo výměnu myšlení a cítění uvede ve skutek. Pozná, že stálým mravním očišťováním a hygienou, chápanou ve smyslu nijamy, se pozvedá mezi bohy, do oblasti čistého a slastného prožívání, tam, kde mu jeho tušení samo vnuká představu nejvyššího štěstí.


Contents:


Foreword to the English translation
Introductory note
On Yoga in general

1. Yoga
2. Yogic practice
3. Yoga and intellect
4. Yoga for everyone
Explanation for the mystical practice
1. Why to develop joyful mood
2. Why to concentrate
3. Why to concentrate on feet and legs
4. A Warning
5. Nirvana
On Breathing practices and pranayama
Yoga and health
1. Foreword
2. Issue of health
3. Field of interest of yoga
4. Directing and effects of the essences
5. Issue of nourishment
6. The significance of breath
7. Hatha yoga
8. Conclusion
Yoga and mental health
Four outcomes of the spiritual effort
Eight comments
1. Aim of Yoga
2. The Spiritual leader
3. Overcoming of sexuality
4. ‘The Lie’ as a hindrance
5. Immortality
6. Path of development
7. The Role of sexual awakening
8. Elements in mysticism
On the mystical development
An Impression from Bratislava
Relationship between the mystical development and knowledge
Problematic issues of spiritual development
Mysticism and the problem of sexuality
The Greatest hindrance
The Mystical path by means of transformations of elements
On four Buddhist jhanas
From Hradec Kralove
Initiation and self-initiation
On the higher Buddhist jhanas
Speculation and reality
Glossary of terms
References

 

    

Nakladatelské informace:

1. vydání, Canopus, Praha, 2010, pevná vazba, 280 str., ediční řada Direct Path,
volume 1 (kniha je v angličtině)


ISBN: 978-80-85202-40-3