Řada Přímá stezka Řada Drahokamy Řada Úsvit
 

Tématem tohoto svazku je jóga jako způsob života. Je to úzký výběr drobných prací, které Květoslav Minařík v průběhu tří desetiletí napsal jako odpovědi na otázky a problémy svých žáků.


Úvodní práce nejprve vysvětlují, jaký smysl vlastně má jóga a jaké má místo v každodenním životě normálního občana, jak pomáhá řešit životní problémy. Značnou pozornost věnuje způsobu soustředění, varuje před jeho nesprávným pochopením a v práci, jejímž spoluautorem je doc. MUDr. Antonín Bajer, podává důkazy o činnosti mozku při různých typech jógického soustřeďování. Několik prací se dále zabývá různými filozofickými a duchovními směry, jež jsou dnes znovu aktuální, jako je buddhismus a zenbuddhismus. Následují práce osvětlující vztahy mezi jógou a zdravím fyzickým i duševním, otázku nesmrtelnosti a sexuální problém. K snazší orientaci v méně známých nebo pro autora specifických výrazech jsou připojeny vysvětlivky. V závěru je uvedeno několik osobních vzpomínek předního českého indologa PhDr. Borise Merhauta na Květoslava Minaříka.

 

 

Koupit knihu

Koupit e-knihu

 

 
Údaje o knize:

Tištěné vydání: 1. vydání: Canopus, Praha, 1991, ISBN 80-85202-02-6 (váz./brož.), 257 stran, skladem.

Elektronické vydání: 2. vydání Canopus, Praha, 2012, ISBN (ePUB): 978-80-87692-32-5, ISBN (mobi): 978-80-87692-33-2, ISBN (pdf): 978-80-87692-34-9, skladem.