Řada Přímá stezka Řada Drahokamy Řada Úsvit
 
 

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 1 zveřejňuje první část korespondence Květoslava Minaříka, adresované jeho žákům a zájemcům o duchovní nauky od konce let třicátých dvacátého století až do roku 1974.

Rozsah dochované korespondence je obrovský, proto ani výbor z ní nelze stěsnat do jednoho svazku. Nejčastěji se opakující témata, týkající se praktické aplikace nauky Květoslava Minaříka, jsou v tomto svazku shrnuta do těchto kapitol:

Askeze
Bdělost
Cíle duchovních snah
City
Činnost
Manželství a rodina
Mravnost
Mystická cvičení
Nálada
Odosobnění
Pohlavnost
Pokyny jednotlivcům
Uvědomování si těla a koncentrace na nohy
Vstup na cestu
Životospráva

Koupit knihu

Koupit e-knihuÚdaje o knize:

Tištěné vydání: 1. vydání: Canopus, Praha, 2002, ISBN 80-85202-05-0, váz., 384 stran, skladem.

Elektronické vydání: 2. vydání Canopus, Praha, 2012, ISBN (ePUB): 978-80-87692-11-0, ISBN (mobi): 978-80-87692-12-7, ISBN (pdf): 978-80-87692-13-4, skladem.