Řada Přímá stezka Řada Drahokamy Řada Úsvit
 


PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 3
uvádí čtyři témata: 


1. Spisy Květoslava Minaříka - postup při práci, vliv politického dění na uveřejnění spisů, doklady o předání spisů další generaci.

2. Duchovní směry a školy - odraz postojů Květoslava Minaříka k různým duchovním směrům.

3. Snahy o spolupráci - doklady o celoživotní snaze spolupracovat s jinými duchovně vyspělými současníky.

4. Budování obce - překážky v úsilí uskutečnit jeden z hlavních cílů - vybudovat fungující obec mystiků.

Přílohy - doklady a podrobnější informace ke všem kapitolám.

 


Koupit knihu

Koupit e-knihu

 

 

 

Údaje o knize:
Tištěné vydání: 1. vydání: Canopus, Praha, 2009, ISBN 978-80-85202-39-7, váz., 232 stran, skladem.

Elektronické vydání: 2. vydání Canopus, Praha, 2013, ISBN (ePUB): 978-80-87692-68-4, ISBN (mobi): 978-80-87692-69-1, ISBN (pdf): 978-80-87692-70-7, skladem.