Řada Přímá stezka Řada Drahokamy Řada Úsvit
 
 


Tato kniha uvádí čtenáře do duchovního života na základě životních zkušeností. Přímá Stezka se nazývá proto, že učí své čtenáře jak se vyhnout oklikám na cestě k dokonalosti a dosáhnout cíle přímo. Květoslav Minařík systematicky poukazuje na metody a prostředky jak získat odpověď na každou životně filozofickou otázku. Postupuje mystickým vývojem od stupně ke stupni, poučuje o povaze všeho dění na mystické cestě až k nejvyšším výsledkům.


První část se zabývá náboženstvím, spiritismem, magií a mystikou; poukazuje na nesrovnalosti nebo nebezpečí s nimi spojená, vyzvedává však i vše dobré, co která z těchto nauk obsahuje. Druhá část knihy rozebírá různé aspekty spojené s filozofií a praxí Přímé Stezky (např. Bůh, modlitba, znovuvtělování, nelpění, džňánajóga). Třetí část popisuje metodiku praxe Přímé Stezky z různých hledisek (např. absolutní nezbytnost dodržování morálních předpisů, postup prostřednictvím karmajógy a bhaktijógy při začlenění do povinností každodenního života, koncentrace aj.).


V krátké době rozebrané druhé vydání Přímé Stezky svědčí o tom, že se autorovi zdařil záměr, o němž hovoří v předmluvě k druhému vydání: volat ty, kdo hledají na mystických cestách. V tomto třetím vydání byly opět doplněny partie týkající se českých mystických škol, které byly v druhém (zahraničním) vydání vynechány.


Z obsahu:
Nastupujete-li mystickou cestu, musíte přijmout všechny morální povinnosti, jež vám mystická nauka předepisuje, a nikoli si po způsobu mnohých lidí vybírat „snadné“ a zajímavé cvičení a studium. To vás často může svést k fanatismu, zmatku a k ještě větší názorové a povahové jednostrannosti, která je pravým původcem nevědomosti. Pohlédněte na mystiky, kteří se chápali jen sympatických a zajímavých meditací a hrubě zanedbávali nechutné odříkání si něčeho, čím by odstranili své neřesti. Jistě snadno poznáte, že dosahují pouze toho nezdravého psychického „unesení“, které ovšem neobstojí jako hodnotné před zdravým rozumem.

 

Koupit knihu

Koupit e-knihu


Údaje o knize:

Tištěná vydání: 1. vydání: vlastním nákladem autora, Pardubice, 1939, rozebráno.
2. vydání: Canopus, Innsbruck, 1988.
Dotisk: Canopus, Praha, 1990, ISBN 80-85202-01-8, brož., rozebráno.
3. vydání: Canopus, Praha, 1995, ISBN 80-85202-22-0, váz., 352 stran, rozebráno.
Dotisk: Canopus, Praha, 1997, rozebráno.
4. vydání: Canopus, Praha, 2005, ISBN 80-85202-33-6, váz., 372 stran, skladem.

Elektronické vydání: 2. vydání Canopus, Praha, 2012, ISBN (ePUB): 978-80-87692-08-0, ISBN (mobi): 978-80-87692-09-7, ISBN (pdf): 978-80-87692-10-3, skladem.