Řada Přímá stezka Řada Drahokamy Řada Úsvit
 

První vydání VNITŘNÍHO SMYSLU NOVÉHO ZÁKONA vydal Květoslav Minařík vlastním nákladem v r.1945. Toto druhé přepracované vydání připravil do tisku již v r.1957, ale teprve nyní okolnosti dovolují, aby s ním byla seznámena široká veřejnost.

Květoslav Minařík vybírá citáty ze všech čtyř evangelií, Skutků apoštolů a některých epištol a doprovází je vysvětlujícími komentáři. Křesťanské učení Nového Zákona interpretuje jako nauku o vědění, moci a osvobození, která člověka vede cestou spásné mravnosti až do úplného ozdravění a nabytí moudrosti. Obhajuje hloubku a velikost přínosu křesťanství, které někteří současní tzv. mystici podceňují ve srovnání s orientálními naukami. Cesta prosté morálky, jak ji ukazuje Nový Zákon, je předepsána každému, kdo chce dospět do světa Veliké mystiky všech dob a směrů. Tato kniha ukazuje jak po této cestě jít.


Z obsahu:
Nový Zákon ukazuje člověku správnou cestu. A já jsem si dovolil připojit k němu vysvětlivky, aby byly hlouběji odůvodněny jeho mravní poučky. Čtenář uvidí, že náboženství sleduje věcné cíle a staví na rozumově logických zákonech. Jeho východiskem je totiž učení o sebevládě, vrcholící v úplném zastavení duševní činnosti při bdělém vědomí, které je jediným reálným předpokladem nezaujatého pozorování. Jím se zostřují smysly natolik, že studující člověk může sledovat dění v příčinách a následcích. To je druhé, vyšší dobro náboženského učení...
...Hodnota náboženství tkví v tom, že když člověk dodržuje jeho přikázání, dospěje k objektivnímu zjištění, že provazy připoutanosti byly zpřetrhány a místo pocitu připoutanosti vystoupil ničím nezničitelný pocit blaha a svobody, spojený s poznáním pomíjejícnosti všech zevních věcí...

Koupit knihu

Koupit e-knihu

Údaje o knize:
Tištěná vydání: 1. vydání vlastním nákladem autora, Pardubice, 1945, rozebráno.
2. vydání Canopus, Praha, 1992, ISBN 80-85202-13-1, váz., 400 stran, skladem.

Elektronické vydání: 2. vydání Canopus, Praha, 2013, ISBN (ePUB): 978-80-87692-56-1, ISBN (mobi): 978-80-87692-57-8, ISBN (pdf): 978-80-87692-58-5, skladem.