Přehled knih

Dílo Květoslava Minaříka je vydáváno od roku 1989 ve dvou vydavatelských řadách - Přímá Stezka a Drahokamy. Vydavatelská řada Přímá Stezka obsahuje základní díla Květoslava Minaříka a také výbory z korespondence. Vydavatelská řada Drahokamy obsahuje jeho drobnější práce.

Vydavatelská řada Úsvit je zaměřena na knihy dalších autorů hodnotné duchovní literatury vydávaných nakladatelstvím Canopus.

V záložkách The Direct Path a Der Direkte Pfad jsou knihy Květoslava Minaříka přeložené do angličiny a němčiny.

V záložce Ostatní jsou knihy nezařazené do některé z výše uvedených nakladatelských řad a také knihy jiných autorů hodnotné duchovní literatury vydané jinými nakladatelstvími, které má Canopus ve své nabídce (zatím jde pouze o Kámen mudrců z nakladatelství Avatar).

V záložce V přípravě jsou oznamovány knihy, které nakladatelství Canopus připravuje k vydání.

Nakladatelské řady:
Vše
Přímá Stezka
Drahokamy
Úsvit
Ostatní
The Direct Path
Der Direkte Pfad
V přípravě
Sentier Direct
Hledání podle názvu:

Beseda bohů

Je napsána jako "učebnice" jógy. Květoslav Minařík zde podává zevrubné informace o různých druzích jóg a přizpůsobuje je evropskému životu a myšlení v závěrečné „integrální józe“.

Cesta k dokonalosti

Květoslav Minařík podává praxí ověřený návod jak správně postupovat při proměně bytosti – především psychické - a zároveň upozorňuje na nebezpečí, kterým je nutno se vyhnout. 

Der Direkte Pfad

Dieses Buch führt den Leser in das geistige Leben auf der Grundlage der Lebenserfahrungen ein. Den Direkten Pfad nennt man ihn deshalb, weil er seine Leser lehrt, wie man den Umwegen auf dem Weg zur Vollkommenheit ausweicht und das Ziel direkt erreicht.

Der Innere Sinn des Neuen Testaments

Květoslav Minařík sucht Zitate aus allen vier Evangelien, aus Apostelgeschichten und aus einigen Briefen der Aposteln heraus und begleitet sie mit aufklärenden Kommentaren. Die christliche Lehre des Neuen Testaments interpretiert er als eine Lehre über das Wissen, die Macht und die Befreiung, die den Menschen auf dem Weg der erlösenden Moral führt bis zur völligen Genesung und Erlangung der Weisheit.

Drahokamy 1

Drobné práce Květoslava Minaříka, shrnuté do dvou svazků DRAHOKAMŮ, vyplynuly z dotazů zájemců o duchovní život a duchovní nauky a z rozhovorů s nimi. Jsou stejně různorodé jako podněty, které k nim vedly.

Drahokamy 2

Druhý díl výběru drobných prací Květoslava Minaříka DRAHOKAMY 2 stejně jako prvý navazuje na jeho nauku, kterou nazval „integrální jóga“, aby ji odlišil od neúplných jógických systémů, s nimiž se v Evropě setkáváme.

Jóga v životě současného člověka

Tématem tohoto svazku je jóga jako způsob života. Je to úzký výběr drobných prací, které Květoslav Minařík v průběhu tří desetiletí napsal jako odpovědi na otázky a problémy svých žáků. 

 

Kámen mudrců

Věhlasný duchovní román dánského mystika a dramatika, oceněný v době svého prvního vydání jako nejlepší skandinávský román roku; jeho celosvětový úspěch je zapříčiněn jednak brilantním literárním zpracováním, jednak skutečností, že jako jeden z mála vede čtenáře až k nejzažším hlubinám poznání.

Kéčara

Svůj životopis napsal Květoslav Minařík po delším váhání a jako poslední ze základních děl, která seřadil v ediční řadu Přímá Stezka. Jako poslední by také měl být čten.

Lao-c’ovo Tao-te ťing

Filozofické učení mudrce Lao-c’ je podle některých pramenů staré přibližně dva a půl tisíce let a bývá pokládáno za málo srozumitelné nebo neaktuální. Květoslav Minařík však Lao-c’ pokládá za mudrce, který popisuje svět a upozorňuje na to, co jej dělá špatným nebo dobrým. 

Mahájánské texty

Podkladem komentářů Květoslava Minaříka v Mahájánských textech je HLAS TICHA, který pokládal za jeden z nejhodnotnějších mystických spisů.

Malý mystický slovník naučný

Malý mystický slovník naučný, původně zamýšlený jako soubor vysvětlivek k vlastním pracím o mystice, se Květoslavu Minaříkovi pod rukama rozrostl v populárně vědecké dílo přístupné každému zájemci o duchovní nauky. 

Milaräpa

Nejslavnější tibetský světec a básník Milaräpa žil v letech 1040-1123. Jeho románový životopis zná snad každý Tibeťan a staletí mu neubrala na živosti. Zůstává „pokladnicí, kterou nikdy lidský duch nevyčerpá, kyticí předpisů, kterým porozumí jen ten, kdo je vyzkouší v praxi“. 

Pataňdžaliho jógasútra

„Otci jógy“ Pataňdžalimu bývá připisována nejstarší klasická učebnice jógy z doby asi 200 let př. Kr., zvaná „Jógasútra“. Je zpracována do dvou set stručných aforismů, jejichž smysl vysvětluje čtenáři dnešní doby Květoslav Minařík  na základě vlastního poznání. 

Poutník Kámaníta

Děj knihy je zasazen do prostředí staré Indie zhruba před dvěma a půl tisíci lety a popisuje cestu kupce Kámaníty a jeho milované Vásitthí přes mnohá úskalí a překážky až k poznání a duchovní dokonalosti. Text mistrně spojuje dobrodružný příběh se základy buddhistické nauky obsažené v původních sútrách Pálijského kánonu.

Praxe Přímé Stezky 1

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 1 zveřejňuje první část korespondence Květoslava Minaříka, adresované jeho žákům a zájemcům o duchovní nauky od konce let třicátých dvacátého století až do roku 1974.

Praxe Přímé Stezky 2

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 2 zveřejňuje druhou část korespondence Květoslava Minaříka, adresované jeho žákům a zájemcům o duchovní nauky od konce let třicátých dvacátého století až do roku 1974. 

Praxe Přímé Stezky 3

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 3 uvádí čtyři témata:  

Spisy Květoslava Minaříka
Duchovní směry a školy
Snahy o spolupráci 
Budování obce

Přímá Stezka

Tato kniha uvádí čtenáře do duchovního života na základě životních zkušeností. Přímá Stezka se nazývá proto, že učí své čtenáře jak se vyhnout oklikám na cestě k dokonalosti a dosáhnout cíle přímo.

Prognostická astrologie

Kniha obsahuje prakticky celé astrologické dílo Květoslava Minaříka. Její základ tvoří dva spisy. Jsou to Prognostická astrologie a Pomocné astronomické tabulky pro astrologické účely. Ostatní astrologické práce menšího rozsahu jsou uvedeny v dodatcích.

Pronikavý vhled

Dílo Alexandry David-Neelové (1868–1969), vynikající znalkyně tibetského náboženství a filozofie, je u nás už několik desetiletí známo z úspěšných vydání několika jejích prací.

Slovo Buddhovo

Slovo Buddhovo sestavené Nyánatilokou Mahátherou (1878 – 1957) je vůbec prvním v evropském jazyce sepsaným systematickým pojednáním Buddhova učení, které užívá vlastní slova Buddhova.

 

Spása

Spása je neobvykle pojatá studie o hloubkové psychologii, jež používá terminologie moderní vědy k vysvětlení metodiky a výsledků jógických postupů. 

Světlo géniů

Světlo géniů Květoslava Minaříka systematicky jako učebnice pojednává v sedmi kapitolách o praktické józe. 

 

Tajné zasvěcení

Tajné zasvěcení zahajuje vydavatelskou řadu duchovních spisů drobnějších rozsahem, ale se vzácným a vybroušeným obsahem. 

Zanoni

Tajuplný příběh z období konce 18. století poskytuje duchovní pohled na individuální i společenský život lidí. Má sloužit jako podnět pro nasměrování čtenáře k duchovním ideálům, ale i varovat před metodami slibujícími rychlý a snadný zisk.